Untitled Document
Untitled Document Untitled Document
TRANG CHỦ
   Giới thiệu
   Tin tức
TRANG MBA
   Tài liệu
   Chuyên đề
   Luận văn
   R & D
DOANH NGHIỆP
   Tuyển dụng
   Tìm việc
   Dự án
SINH HOẠT HỘI
   Đăng ký
   Thành viên
   Tennis
   Chứng khoán
   Ý Tưởng
   Góc giải trí
NỘI BỘ

59449 lượt xem
The Relationship Among Learning Orientation, Market Orientation, Entrepreneurial Orientation, and Firm Performance of Vietnam Marketing Communications Firms
This paper examines the relationship among learning orientation, market orientation and entrepreneurial orientation and how these affect firm performance in a transition economy like in Vietnam.(Hoang Cuu Long,Philippine Management Review 2013, Vol. 20, 37‐46).


Posted by Hội MBA, 3877 lượt, 04/05/13

Truyền thông qua cộng đồng mạng xã hội - nguồn tạo nên ý nghĩa thương hiệu - một nghiên cứu thực nghiệm tại Việt nam
Cộng đồng thương hiệu và xu hướng truyền thông tương tác đang được khai thác như một công cụ tăng cường mối quan hệ của người tiêu dùng với thương hiệu. Tác giả định nghĩa khái niệm ý nghĩa văn hóa thương hiệu với năm thành phần đặc trưng của nó được sản sinh qua tương tác và duy trì trong văn hoá cộng đồng. Kết quả phân tích số liệu khảo sát người dùng mạng xã hội khẳng định ý nghĩa văn hoá tồn tại trong thương hiệu và là nguồn nuôi dưỡng sự gắn kết khách hàng với thương hiệu.


Posted by Hội MBA, 5237 lượt, 27/12/12

OCD | Vai trò các cấp trong triển khai chiến lược tại Việt Nam
Trong khi các tài liệu đào tạo về chiến lược nói nhiều đến tầm quan trọng của việc xây dựng chiến lược cũng như các thành phần của một bản chiến lược thì ít có tài liệu nhấn mạnh và nêu cụ thể vai trò của các cấp lãnh đạo và quản lý trong triển khai chiến lược.


Posted by Phạm Kim Oanh, 4837 lượt, 10/08/12

OCD | Kinh nghiệm triển khai hệ thống Bảng Điểm Cân Bằng (BSC) ở Việt Nam (Kỳ 2)
Trong quá trình xác định mục tiêu cho các viễn cảnh của BSC, các nhà quản lý trong các doanh nghiệp Việt Nam luôn có xu hướng đưa nhiều mục tiêu và chỉ tiêu vào do tâm lý nếu không xuất hiện trên BSC thì các mục tiêu đó sẽ không được quan tâm hoặc thực hiện.....


Posted by Phạm Kim Oanh, 1564 lượt, 23/06/12

OCD | Kinh nghiệm triển khai hệ thống Bảng Điểm Cân Bằng (BSC) ở Việt Nam (Kỳ 1)
Bảng điểm cân bằng (Banlanced Scorecard – BSC) ngày càng được áp dụng trong nhiều ngành và lĩnh vực từ doanh nghiệp đến cơ quan chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận, từ lĩnh vực tài chính, ngân hàng đến sản xuất, thương mại … Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng được hưởng thành quả từ dự án xây dựng và triển khai BSC. Dưới đây là các bài học rút ra trong quá trình triển khai BSC tại Việt Nam.


Posted by Phạm Kim Oanh, 1426 lượt, 19/06/12

OCD | Tư duy sáng tạo - biến cái cũ thành tài sản
Là doanh nhân, chắc hẳn bạn đã từng đứng trước những khó khăn mà không biết làm thế nào để vượt qua? Là nhà quản lý doanh nghiệp, chắc hẳn bạn đã từng nghĩ cần phải có trí thông minh “Trời phú” mới có thể vượt qua được các tình huống của thương trường ???...


Posted by Phạm Kim Oanh, 1261 lượt, 29/05/12

Mối quan hệ khách hàng - thương hiệu: Quan hệ đơn phương hay quan hệ song phương?
Mặc dù mối quan hệ khách hàng - thương hiệu (Brand Customer Relationships) là một dạng đặc biệt trong lý thuyết tiếp thị quan hệ nhưng vẫn còn rất ít nghiên cứu phân biệt các loại BCR khác nhau. Mục đích của bài viết này là phân loại bản chất của các BCR dựa trên hai tiếp cận căn bản. Kết quả nghiên cứu chỉ ra hạn chế của tiếp cận quan hệ đơn phương và hy vọng rằng nếu có được sự ràng buộc xã hội sẽ dẫn đến các kết quả quan hệ phong phú, vượt lên trên sự trung thành thương hiệu đơn thuần.


Posted by Hội MBA, 1630 lượt, 14/02/12

Nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng phát triển kinh tế thời kỳ mới: từ chiến lược đến thực thi
Chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố then chốt trong duy trì quỹ đạo tăng trưởng hướng về phát triển bền vững nhưng hiện đang là một điểm nghẽn trong phát triển kinh tế giai đoạn kế tiếp của Việt Nam (cũng như nhiều nền kinh tế đang phát triển khác). Mục tiêu của Chủ đề của người viết có kỳ vọng đề xuất một mô hình tham khảo ban đầu, kỳ vọng được sự chú ý của các cơ quan quản lý, cơ quan nghiên cứu - học thuật. Các tổ chức doanh nghiệp ứng dụng trong việc hoạch định và thực thi kế hoạch về nguồn nhân lực chất lượng cao.


Posted by Hội MBA, 4602 lượt, 14/10/11

Năng lực cạnh tranh về nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp truyền thông – tiếp thị Việt Nam
Là thành viên chính thức của WTO trong bối cảnh toàn cầu hoá, nền kinh tế Việt Nam đứng trước cơ hội và nhiều thách thức, trong đó có ngành công nghiệp tiếp thị và truyền thông. Để tồn tại và phát triển, doanh nghiệp Việt Nam cần phải cải thiện năng lực cạnh tranh,trong đó dựa vào yếu tố “con người” là chính yếu để thành công và phát triển bền vững.Bài nghiên cứu này được thực hiện thông qua phương pháp thống kê - phân tích, phỏng vấn trực tiếp các chuyên gia ngành tại Việt Nam và các CEO tại TP.HCM.


Posted by Hội MBA, 3091 lượt, 12/10/11

Phân khúc khách hàng dịch vụ thông tin di động bằng công nghệ khai thác cơ sở dữ liệu
Bài báo trình bày một tiếp cận phân nhóm khách hàng của nhà mạng thông tin di động dựa trên lịch sử cuộc gọi và dùng số liệu chi tiết cuộc gọi để phân tích thói quen tiêu dùng theo từng nhóm. Cuối cùng bài viết minh họa thực tế bằng nghiên cứu tình huống phân nhóm khách hàng từ số liệu mẫu xuất ra từ một tổng đài mạng di động tại Việt nam.


Posted by Hội MBA, 1984 lượt, 19/09/11

Khảo sát thực nghiệm sự hài lòng của nhà bán lẻ dịch vụ thông tin di động tại thị trường phía Nam
Dựa vào mô hình lý thuyết đã đề cập trong tạp chí Công nghệ thông tin & Truyền thông (CNTT-TT),số tháng 6/2011, với 6 thành phần tác động đến sự hài lòng của nhà bán lẻ bao gồm: (1)cung cấp hàng hóa, (2)chính sách bán hàng, (3)cơ sở vật chất và trang thiết bị, (4)hỗ trợ thông tin, (5)hỗ trợ nghiệp vụ (6)quan hệ cá nhân. Các yếu tố từ (1) đến (5) thuộc về sự hài lòng về kinh tế, yếu tố (6) thuộc về sự hài lòng xã hội.Kết quả kiểm đinh mô hình được nhóm tác giả trình bày chi tiết trong bài viết này.


Posted by Hội MBA, 1489 lượt, 02/09/11

Một số mô hình quản trị thương hiệu
Đúc kết từ thực tiễn và quá trình nghiên cứu, sau gần 20 năm làm việc trong lĩnh vực marketing chuyên nghiệp và quản trị thương hiệu môi trường quốc tế, chuyên gia thương hiệu Võ Văn Quang đã đúc kết những mô hình quản trị thương hiệu để đóng góp cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong tiến trình chung đổi mới tư quy kinh doanh và tiên phong trong hội nhập kinh tế quốc tế.


Posted by Hội MBA, 2411 lượt, 01/07/11


Trang 1   2   3   4   5   6   7   

ĐĂNG NHẬP
  Email
  Mật khẩu

Quên password ?

Đăng ký thành viên

Góp ý thôi

Untitled Document
Copyright © MBA-15.COM 2006. All rights reserved. Designed by tonynnt@